Agressie en geweld op het werk | Nieuwe pagina 2

Agressie en geweld op het werk

Informatie over artikel 4 van de Arbowet

Werkgevers moeten op grond van de Arbowet (artikel 4) werknemers beschermen tegen agressie en geweld. Het kan hierbij gaan om agressie van klanten, cliŽnten, patiŽnten, scholieren of publiek, maar ook om zogenaamt intern geweld (bijvoorbeeld pestgedrag tussen medewerkers onderling). De wetgeving op dit terrein heeft tot diverse ontwikkelingen geleid.

Zo bestaat er sinds 1996 op initiatief van de Universiteit van Leiden de Landelijke Werkgroep tegen Agressie en Geweld. Deze denktank bestaat uit experts uit bedrijfsleven, wetenschap en uit beleidsmakers. Zij discussieren eens per kwartaal over relevante actuele ontwikkelingen. Op deze manier probeert de werkgroep tot vernieuwende ideeŽn te komen en deze openbaar te maken.

Representanten van de werkgroep:

Op dit moment houdt de Werkgroep zich bezig met inhoudelijke evaluatie van de Arbowet op het terrein van seksuele intimidatie en agressie en geweld. Doel is tot een vereenvoudiging van definities te komen. De Werkgroep heeft een adviesnota voor de SER geschreven. Andere onderwerpen waarmee de werkgroep zich heeft beziggehouden:

De diverse meetings hebben tot publicaties geleid. 

Een andere ontwikkeling is de handhaving op dit terrein. De Arbeidsinspectie kan werkgevers die geen beleid inzake seksuele intimidatie en agressie en geweld voeren, een boete opleggen. Meer informatie hierover vindt u op de site van de arbeidsinspectie.

Werknemers die psychische schade oplopen door agressie en geweld kunnen de hierdoor ontstane schade op hun werkgever proberen te verhalen. Inmiddels is er al heel wat jurisprudentie op dit terrein. Voor meer informatie kunt u ook de pagina over beroepsziekten van de FNV erop naslaan.

Hieronder nog enkele interessante links over agressie en geweld:

Links voor beleidsmakers:

Brancheorganisaties en vakbonden spelen een belangrijke rol in het tot stand komen van beleid. Door middel van CAO-afspraken of arboconvenanten kunnen organisaties aangemoedigd worden om beleid te voeren.

Links voor organisaties:

Wilt u als werkgever maatregelen nemen tegen seksuele intimidatie en agressie en geweld, dan volgen hier enkele links die u op weg helpen:

Links voor werknemers: